• 0 Donaties
  • € 0 Ontvangen
  • € 5.000 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

Nog geen donaties gedaan...
Wees de eerste!

Redressiehelm 4 kids

Redressiehelm 4 kids image
Ik ben een stichting gestart voor baby's die ernstige tot zeer ernstig NSOP non-synostotische occipitale plagiocephalie hebben (scheefgroei van het schedeltje). Sinds 2013 word dit namelijk niet meer vergoed door de zorgverzekeraars dus ouders moeten zelf 1500 euro betalen maximaal. Ouders die op bijstandniveau leven kunnen dit niet bekostigen en kunnen hun dit kindje niet bieden en ik vind niet dat een kind een ernstige misvorming van het hoofd mag oplopen dus vind dat deze kids net zoveel recht hebben om geholpen te worden daarom vraag ik u steun om met mij deze baby's aan een redressiehelm te helpen. Ik keer niet uit aan de ouders maar aan de orthopeed die het redressiehelmpje op maat maakt voor het desbetreffende kindje. Zodat ik zeker weet dat het geld goed gebruikt word voor dit doel.

Het doel:

Het statutaire doel van de stichting heeft ten doel het ondersteunen van families met een kind met de aandoening (NSOP) non-synostotische occipitale plagiocephalie, in de meest ruime zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Afwezigheid van winstoogmerk...
De stichting heeft geen winstoogmerk, (overtollige) baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling. Een eventueel batig saldo van de stichting bij ontbinding wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

www.stichtingredressiehelm4kids.nl

https://www.facebook.com/groups/1658680584371883/

https://www.facebook.com/stichtingredressiehelm4kids?ref=bookmarks

Uitgelicht