Eva Kraan photo
Droom van: Eva Kraan
 • 17 Donaties
 • € 365 Ontvangen
 • € 320 Doel
 • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

 • € 20 Door: Some friends

  A lil bit more for the shoes and Jet. :)

  11 maanden geleden
 • € 15 Door: Annemarie van Haaften

  Voor Eva en Jet....Van André Anne Famke Nienke en Jette

  11 maanden geleden
 • € 13 Door: Sietse

  11 maanden geleden
 • € 7 Door: Anoniem

  11 maanden geleden

Wandelschoenen

Wandelschoenen image
Mijn wens is nieuwe wandelschoenen en extra begeleiding voor mijn autisme hulphond Jet

This text is translated in Dutch and English. For English please scroll down!

Update 30-12-2015: 
Dankzij jullie allemaal kunnen Jet en ik starten met de eerste training a.s. zaterdag! We gaan er helemaal voor :D
We zijn het doel voorbij, maar alle extra's gaat in de pot voor Jet voor onvoorziene kosten. 
Iedereen heel erg bedankt tot zover!

-----------------------------------------------------------------------

Hallo lieve mensen,

Ik ben autistisch en heb sinds kort een hond (Jet) die getraind wordt als Autisme hulphond.

Er is geen auto beschikbaar dus we zijn aangewezen op wandelen. En dat doen we graag samen. 

Het is voor mij erg belangrijk te kunnen wandelen: even weg uit de drukte/chaos, de natuur in samen met mijn hond. Het liefste ook nog met mijn camera. 

Maar nu zijn mijn wandelschoenen stuk.
Daardoor kan ik ook Jet niet meer goed trainen.
Ze is per 15 december 2015 exact 5 maand oud.
Socialiseren is erg belangrijk in dit stadium.
Waar ik haar nu niet goed meer bij kan ondersteunen. De hondenschool heeft daarom extra begeleiding aangeboden tegen gereduceerd tarief, maar helaas is daar ook geen budget voor.

Ik zit in de bijstand vanwege langdurige uitval. Voor Jet is de komende jaren gezorgd: daar is hard voor gespaard door mijzelf, vrienden en familie. Inclusief training, voer, dierenartskosten e.d.

Met alles is rekening gehouden voor een hulphond in mijn leven, behalve wandelschoenen die het begeven.

De wandelschoenen

Reparatiekosten van mijn eigen schoenen zijn 70 euro.
Dat is teveel voor mijn budget. Er komt dan een geheel nieuwe zool en profiel onder, maar het is de vraag of ze dan nog steeds zo lekker zitten/lopen.
Nieuw kosten ze 170 euro. Dan heb ik een goedzittende schoen waar mijn steunzolen in passen.

Extra begeleiding voor Jet

De privé begeleiding voor Jet zal 15 euro per les kosten, maximaal 10 lessen

Totaal bedrag: 320 euro

Het zou heel erg fijn zijn als ik nieuwe wandelschoenen kan kopen om weer goed te kunnen wandelen en om samen met Jet haar training weer op te pakken.

Extra donaties zijn ook erg welkom, alles zal voor Jet gebruikt worden.

Kunnen jullie ons helpen?

Heel erg bedankt, ook namens Jet!

My wish is new hiking boots and extra guidance for my dog

Hello dear people,

I'm autistic and have recently become the dog owner of Jet who is being trained as autism service dog.

There is no car available so we rely on walking. And we like to do that together.

It is very important for me to walk: to get away from the hustle / chaos and to go into the nature with my dog. Preferably with my camera.

But now my walking shoes failed me.
Therefore I can not train Jet properly anymore.
She is exactly 5 months old per December 15, 2015.
Socializing is very important at this stage.

But I'm not able to support her properly with that as well at this time. The dog training school has therefore provided additional guidance at a reduced rate, but unfortunately there is also no budget for that.

I'm on welfare because of prolonged outage. Jet has been ensured for the coming years: myself, friends and family saved money for that. Including training, food, veterinary costs and other costs.

I have taken everything into account for an assistance dog in my life, except for walking shoes that fail.

Walking shoes

Repair costs of my shoes are 70 euros.
That's too much for my budget. There will be a completely new sole and lower profile, but it is questionable if they will still provide the support i need from them.
New they cost 170 euros. Then I have a well-fitting shoe where my orthotics fit.

Additional guidance for Jet

Private counseling for Jet will cost 15 euros per class, up to 10 lessons

Total: 320 euro

It would be very nice if I can buy new walking shoes to walk properly again and to work with Jet to pick up her training again.

Extra donations are also very welcome, it will go to the benefit of Jet.

Can you help us?
Thank you very much, also on behalf of Jet!Uitgelicht
Reisje naar Mars image

Reisje naar Mars

 • 158%
 • € 36 Doel droom
 • -