Mynbar photo
Droom van: Mynbar
 • 23 Donaties
 • € 495 Ontvangen
 • € 27.000 Doel
 • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

 • € 20 Door: Driss Bouriss

  Top!

  5 maanden geleden
 • € 15 Door: 22

  6 maanden geleden
 • € 10 Door: Anoniem

  7 maanden geleden
 • € 33 Door: Anoniem

  7 maanden geleden

Moskee feedback platform

Als bezorgde burger ben ik bezig met een app te ontwikkelen om het oa radicalisering tegen te gaan. Mynbar App (android, Ios) is een centrale platform voor moskee-gangers en imams en biedt de mogelijkheid om van eenzijdige wekelijkse monoloogpreken naar dialogisch preken te ontwikkelen. Zowel de imams van feedback te voorzien alsook religieuze & theologische vragen opmerkingen en onvrede een plek tot ventilatie te geven. Zo betrekken we de moslims in het algemeen en jongeren in het bijzonder bij het wekelijks preken op vrijdagen en nemen we daarmee de voedingsbodem weg voor radicalisering. Hoe werkt het? 1) wekelijkse vrijdagspreek wordt gehouden in moskee. 2) in reactie op desbetreffende preek like/dislike als vorm van feedback. Ook kan preek van inhoudelijk commentaar worden voorzien. 3) evaluatie en discussie op gang brengen tussen preker (de imams) en de luisteraars/ toehoorder(s). Daarmee meer sturing en input vanuit de gematigde meerderheid. Resultaat: Minder religieuze frustratie Voedingsbodem radicalisering wegnemen Meer spirituele harmonie

Graag brengen we een revolutionaire en innovatieve islamitisch initiatief onder de aandacht. 
Een nieuwswaardig project dat in deze tijd volop de aandacht en de nodige financiële injectie verdient.

Als betrokkene burger ben ik ongeveer een jaar bezig met de ontwikkeling van een app dat een platform biedt om preken & prekers (imams) van feedback te voorzien. Met (Mynbar) app, kan men een stem & opinie en sturing geven aan de inhoud & toonzetting van preken & prekers.

Recente (arabische islamitische en westerse) mediaberichten bevestigen de behoefte van dit concept om als platform een stem te bieden aan de ongehoorde gematigde religieuze meerderheid.
Deze (kritische/gematigde) stemmen uit eigen gelederen dienen gehoord te worden en zijn naar onze mening het anti-stof en medicijn tegen radicalisering en extremisme. 

Er zal in plaats van het klakkeloos overnemen van stellingen en/of overleveringen, hierover nader worden gedacht en ruimte worden geboden voor een meer inhoudelijke discussie. Dit alles voorkomt het klakkeloos overnemen van deze stellingen en/of overleveringen van imams die tot het radicale-extremistische gedachtengoed kunnen oproepen. 

De imam in kwestie die tot een buitensporige gedachtengoed oproept wordt dan gecorrigeerd.

Zo kan dmv (Mynbar) app de islamitische maatschappij meer collectieve veerkracht bieden.

De imams confronteren de luisteraars en de moskeegangers dan niet meer met het "blindpreken" en bieden hun religieuze volgers en luisteraars de kans om hun mening over deze preken multimediaal te uiten en deze preken al dan niet positief te beoordelen. Zoekende jongeren worden zo meer betrokken en inhoudelijk uitgedaagd.

De Islam komt daarmee meer tot zijn oorspronkelijke harmonieuz recht.

Zo geven we de macht aan de religieuze luisteraar en nemen we financiers van extreme gedachtengoed van verre landen de wind uit de zeilen!

U kunt de Mynbar App bekijken en downloaden op Ios enof Android.

Mynbar App is echter in begin stadium van ontwikkeling.

Onderstaand link Mynbar App:

Met vriendelijke groet

Mynbar

https://appsto.re/nl/97yQ_

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Moumans.Mynbar

Uitgelicht