• 1 Donaties
  • € 25 Ontvangen
  • € 2.750 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

  • € 25 Door: Anoniem

    Succes met jullie goede doel!

    10 maanden geleden

Nieuw werkatelier!

Nieuw werkatelier! image
Keramiekatelier De Zwaan is een plateelwerkplaats waar een eeuwenoud ambacht herleeft. Gouds plateel had en heeft nog steeds een belangrijke functie in Gouda en voor Nederland. We maken in ons ambachtelijke atelier serviezen, kunst en relatiegeschenken. We zoeken donateurs voor ons nieuw in te richten atelier dat 1 maart open gaat.

Wij hebben twee missies:

1. Alle mensen met een beperking hebben recht op een maatschappelijke plek en passende ondersteuning.

2. De historische traditie van Gouds keramiek heeft recht op een plek in het hier en nu.

We willen een plek invullen in het sociaal domein van Midden-Holland door het bieden van een ambachtelijke Dagbesteding. Door het werkatelier bieden we mensen een maatschappelijke plek.

Wij vinden het belangrijk om Gouds plateel weer op de kaart te zetten en de mensen die het werk uitvoeren een maatschappelijke plek te bieden. We doen dit vanuit verschillende kanten en invalshoeken. Centraal staat meedoen.

Help je mee?

Uitgelicht