• 1 Donaties
  • € 25 Ontvangen
  • € 6.000 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

  • € 25 Door: P. Van Looijen

    9 maanden geleden

Website bouw

Website bouw image
Onze website www.verzetsmonument.nl is op dit moment niet interactief. De stichting wil daarom een nieuwe interactieve website gaan bouwen voor de verzetsdeelnemers uit de jaren 1940-1945, aangezien er na 68 jaar alleen plaatselijke diverse verzetsmonumenten in Nederland aanwezig zijn en er tot op heden geen global digitaal Verzetsmonument is.

Het is onze bedoeling dat het digitaal Verzetsmonument life-time op het internet te lezen zal zijn en voor een ieder vrij toegankelijk is. Maar ons doel is ook dat de jeugddoelgroep die zich een mening gaat vormen zich gaat realiseren dat er voor hun huidige democratie hard gevochten is tijdens de Tweede Wereld oorlog. Dat hun democratie niet vanzelfsprekend is.

De ervaringen en motivaties van verzetsdeelnemers maken dit zichtbaar:  “Achter elk gezicht is er een prachtig individueel verhaal dat aansprekend is vastgelegd”. De waarden die voor elke deelnemer aan het verzet golden zijn juist nu van belang, in het maatschappelijk debat, en bieden een ideale kapstok om niet alleen te informeren maar vooral ook te laten nadenken over de relevantie van het begrip ‘vrijheid’ in een andere dimensie. Verzetsdeelnemers hechten er veel belang aan dat  het doorgeven van de onderliggende waarden aan de jeugd daadwerkelijk plaatsvindt. Er is nog een groot grijsgebied van onbekende verzetsdeelnemers. Misschien kent u wel familieleden of vrienden, laat ons dat weten. Wij hebben een ANBI status.

Uitgelicht