• 1 Donaties
  • € 252 Ontvangen
  • € 20.000 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

  • € 252 Door: Anoniem

    5 maanden geleden

Verborgen vroomheid

Een reliekenschat herontdekt In 2001 werden tijdens inventarisatiewerkzaamheden op de sacristiezolder van de Roermondse Munsterkerk de restanten van een in oorsprong laat-middeleeuwse reliekenschat ontdekt. De vondst bestond uit al dan niet versierde botfragmenten, tableaus met relieken, relieken op kussentjes en in buideltjes, lapjes oude textiel en sierpapier met daarop relieken bevestigd. Hoewel alles bedekt was met een dikke laag stof en vuil was meteen duidelijk dat het hier iets bijzonders betrof: de aangetroffen stoffen waren van hoge kwaliteit en van dure materialen gemaakt en decoraties met goud- en zilverdraad, glasparels en fraaie bloemen van papier – de zogenaamde Klosterfrauenarbeiten - lieten zien dat dit eens een fraai en rijk geheel moet zijn geweest.

De vondsten van deze relieken vormen een sensationeel verhaal. Maar ook het verhaal dat de relieken zelf vertellen over hun functie voor de kloosterzusters van de Munsterabdij verdient het om gedeeld te worden. We willen dan ook graag de relieken presenteren in de Munsterkerk, om de relieken weer hun oude plaats in het interieur te laten innemen en een indruk te geven hoe ze deel hebben uitgemaakt van het verhaal van deze kerk. Dit kan echter alleen wanneer de vondsten worden geconserveerd en gedocumenteerd. Hiervoor is echter veel geld nodig. De parochiegemeenschap van de Roermondse Munsterkerk kan een dergelijke last niet alleen dragen. Daarom is gestart met een fondsenwervingscampagne. Crowdfunding maakt hiervan deel uit. Op deze website vindt u een link die u verder leidt naar een crowdfundingwebsite. Als ook u vindt dat we hier te maken hebben met een bijzonder verhaal dat verteld dient te worden, met belangrijke objecten die voor iedereen te zien moeten zijn, dan vragen we u om een bijdrage aan de kosten voor restauratie en presentatie. Uw gift draagt actief bij aan het behouden en het doorgeven van ons gezamenlijk christelijk cultureel erfgoed. U kunt natuurlijk uw gift ook overmaken op IBAN-nr. NL 63 ABNA 0231 4009 77 ten name van de Christoffel/H.Geestparochie onder vermelding van 'reliekenvondst'. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Uitgelicht