Matijs Smwo Gerrits photo
Droom van: Matijs Smwo Gerrits
 • 0 Donaties
 • € 0 Ontvangen
 • € 40.000 Doel
 • Nederland Land
20 Dagen te gaan
Embed

Recente Donaties

Nog geen donaties gedaan...
Wees de eerste!

Cruyffcourt voor de jeugd

In de wijk Goese Polder in Goes is een groep jongeren een actie gestart om een Cruyffcourt in hun wijk te krijgen. Ze hebben groen licht van de gemeente en crufffoundation, maar ze moeten het grootste deel van het geld zelf inzamelen.

Het einddoel van het project

Het einddoel is de benodigde €95 000,- bij elkaar te brengen om het plaatsen van de Cruyffcourt in de Goese Polder mogelijk te maken.

Op dit moment (17 maart 2016) hebben we de volgende bedragen ingezameld:

 • € 500,- van de burgemeester van Goes, Rene Verhulst.
 • € 5000,- van woningbouw coöperatie RWS Goes.
 • € 300,- met een ramenlapactie i.s.m. EB-Cleaning en glasbewassing.
 • € 250,- met een voetbalquiz

Het donatiebedrag dat u wenst binnen te halen via het Zeeuws Crowdfunding Platform.

Via de Crowdfunding actie hopen wij een bedrag van € 40 000,- bij elkaar te brengen.

Eventuele financiële bijdragen van anderen

Van woningbouw coöperatie RWS hebben we een bedrag van € 5000,- ontvangen, van burgemeester Rene Verhulst van Goes hebben wij een bedrag van € 500,- ontvangen. Via deelname aan de clubkasactie van Rabobank is €251,- binnengehaald en er is €5000,- uit het wijkbudget gereserveerd voor het plaatsem van de Cruyffcourt. Verder is er €300,- opgehaald met een ramenlapactie. Tevens zijn fondsaanvragen gedaan bij: Jantje Beton, Delta, Rabobank  ABN, VSB-Fonds en ZLM. Deze aanvragen lopen nog. Diverse bedrijven hebben aangegeven met een bedrag te willen sponsoren over de hoogte van de bedragen zal de komende tijd meer duidelijk komen. Ook willen wij zelf actief bedrijven gaan benaderen met de vraag het project te sponsoren.

Tevens organiseren wij een voetbalquiz en voetbaltoernooi waarmee we € 2000,- hopen in te zamelen. Van de gemeente Goes hebben we de toezegging dat we gebruik kunnen maken van het budget dat over is uit de calamiteitenpot speelvoorzieningen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de reparaties die het komend jaar uitgevoerd moeten worden.

We hopen het totaal bedrag als volgt bij elkaar te krijgen:

 • € 40 000,- via de crowdfundingactie
 • € 5 000,- door organiseren van activiteiten zoals de voetbalquiz en ramenlapactie.
 • € 30 000,- via fondswerving
 • € 15 000,- via sponsoring
 • € 5 000,- via acties zoals de clubkasactie van de Rabobank en collecte die we gaan doen voor het Oranjefonds.

Eventuele tegenprestatie in de vorm van de levering van een dienst en/of product

Bij de Cruyffcourt zal een bord geplaatst worden met daarop de logo’s van bedrijven die gesponsord hebben en fondsen die hebben bijgedragen. Tevens worden er regelmatig persberichten en nieuwsbrieven verstuurd waarin iedereen die bijdraagt wordt vernoemd.

De looptijd van het project

We willen het benodigde bedrag voor het einde van het jaar bij elkaar hebben gebracht.

De besteding van de donaties indien op het einde van de looptijd het gewenste donatiebedrag niet is gehaald

Indien het bedrag voor het plaatsen van de Cruyffcourt niet gehaald wordt op 31 december 2016 zal in overleg met de gemeente Goes gekeken worden of zij het bedrag aan kunnen vullen. Als dit niet mogelijk is zal in overleg met de gemeente gekeken worden hoe er een goede voetbalkooi of veld voor de jeugd in de Goese Polder gerealiseerd kan worden. Het geld komt dus altijd ten goede aan de wens van jongeren uit de Goese Polder om een goede voerbalkooi of veld te krijgen.

De besteding van de donaties indien het gewenste projectbedrag op het einde van de looptijd is overschreden

Indien er meer geld wordt ingezameld dan nodig is zal dit worden gebruikt om verlichting met een timer te plaatsen. Op deze manier is er wel verlichting om in de donkere periode van het jaar in de vroege avond te kunnen voetballen maar wordt overlast na 22:00 uur ;as vonds beperkt doordat het licht dan automatisch uit gaat.

Omschrijving voortgangsrapportage

Iedereen zal op de hoogte gehouden worden middels een nieuwsbrief. Hiervoor kan ook worden ingeschreven door een mail te sturen naar m.gerrits@smwo.nl Voorbeelden van de nieuwsbrief vind u hieronder.

Uitgelicht
Recording new single

Recording new single "Alone"

 • 6%
 • € 1.000 Doel droom
 • -