ilse photo
Droom van: ilse
 • 22 Donaties
 • € 555 Ontvangen
 • € 999 Doel
 • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

 • € 60 Door: Anoniem

  5 maanden geleden
 • € 50 Door: Inie,Cootje en Wim

  Veel succes en plezier!!

  5 maanden geleden
 • € 15 Door: Tamara

  Heel veel succes en plezier! Wat ben ik trots op jou!

  5 maanden geleden
 • € 25 Door: Lineke

  Hi lieverd, Supertrots op je. En vergeet die bleke giraf niet te redden! Dikke kus, Lien

  5 maanden geleden

Bedreigde diersoorten Kenia

Bedreigde diersoorten Kenia image
Ik heb je hulp nodig! Ik vlieg op 3 juli naar Kenia om daar 2 weken vrijwilligerswerk te doen. Ik ga deelnemen aan het project Masaï Mara, een duurzaam project van African Impact Basecamp Foundation. I need your help! On the 3rd of July I’ll fly to Kenia to volunteer in a project called Masaï Mara, a sustainable project by African Impact Basecamp Foundation.

De situatie: De oorspronkelijke Masaï -bevolking woont in het Masaï Mara Reservaat in Kenia en leeft van landbouw en veeteelt.  Het vee valt echter vaak ten prooi aan hongerige wilde dieren als leeuwen en andere vleeseters. Daarnaast vormen de olifanten een bedreiging voor hun dorpen. De Masaï -bevolking leeft dus op gespannen voet met deze bedreigde diersoorten, wat betekent dat zij ze doden waar mogelijk. Dit willen wij natuurlijk niet!

Het project: Het project richt zich op onderzoek naar de wilde dieren in het gebied en educatie aan de Masaï-bevolking om zo een balans te vinden in de gespannen verhoudingen tussen de wilde dieren en hun natuurlijke leefomgeving.

Ik wil geld ophalen voor dit project, zodat de populatie wilde dieren in Kenia zal groeien in plaats van slinken. Zodat er over vele jaren nog steeds Afrikaanse olifanten, leeuwen, cheeta’s en luipaarden bestaan en zij de ruimte hebben om in vrijheid te leven. Zodat het Afrikaanse ecosysteem behouden blijft en het voortbestaan van deze bedreigde diersoorten aannemelijker wordt. Help je mee?

Waar gaat het geld precies naartoe? Ik zal er persoonlijk zorg voor dragen dat het geld terecht komt op de juiste plek, er zal niets aan de strijkstok blijven hangen! Van de donaties worden de onderzoeken betaald naar wildlife in het Reservaat. De populaties leeuwen, cheeta’s en luipaarden worden in kaart gebracht, evenals de groepen olifanten die in het gebied leven. Waar leven ze precies? Hoe groot zijn de groepen? Hoe oud zijn de dieren en welk gedrag vertonen zij? Er wordt dus enerzijds data verzameld (waar ik aan deelneem J), anderzijds richt het project zich op educatie aan de Masaï. De kinderen en volwassenen krijgen les in natuur en bedreigde diersoorten en er is een school voor het opleiden van gidsen gestart, zodat de Masaï kan gaan profiteren van de wilde dieren in het omringende gebied. Zij kunnen op deze manier toeristen rond gaan leiden en dit biedt een extra bron van inkomsten(op dit moment is 85% van de gidsen niet van origine afkomstig uit het gebied en vloeit het geld dus weg). Voor deze scholen is ook geld nodig, zowel voor het aanleggen van voorzieningen als het lesmateriaal.  Ik zal ook les gaan geven op deze scholen J.

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik deel kan nemen aan dit project, maar ik heb jouw hulp nodig. Help je mee om geld in te zamelen voor dit waardevolle project? Iedere euro is welkom voor het behoud van de bedreigde diersoorten in Kenia.

Alvast heel erg bedankt! Xx

Situation: Masaï Mara is an area in Kenia that captures one of the highest densities of carnivores in Africa and supports a range of threatened species. The original Maasai rural population lives in the Masaï Mara Reserve in Kenya. They provide their livelihood by livestock and through agriculture. However, cattle are often prey for hungry wild animals such as lions and other carnivores . Elephants are a threat to their villages . The Maasai rural population thus lives at odds with these endangered species , meaning they kill them wherever possible. We obviously don’t want that!

The Project: The Project helps to preserve the balance between the local Maasai communities and the threatened species in the area as elephants, cheetahs, leopards and lions by massive wildlife research and on the other hand educating the Masaai about wildlife.

I want to raise money for this project, so the population of wildlife will eventually grow rather than shrink in Kenya. I just hope many years from now there’ll still be African elephants, lions, cheetahs and leopards and there’s enough space for them to live a life in freedom. So the African ecosystem is preserved and the survival of this endangered species becomes more likely. Are you in?

Where does the money go to, exactly? I will personally ensure that the money ends up in the right place, nothing will stick to the fingers! The donations are used for investigating the wildlife in the Reserve. The populations of lions, cheetahs and leopards are monitored and mapped, as well as the groups of elephants living in the area. Where exactly do they live? What’s the number? How old are they and what behavior do they have? So on one hand data is collected ( which I participate inJ ), on the other hand the project focuses on educating the Maasai. The children and adults are taught in nature and endangered species and they recently started a Guiding School to train up local Maasai guides to promote sustainable tourism in the area. It makes them able to guide tourists and this provides an additional source of income (currently 85% of the guides are not originally from the area and the money flows away). For these, schools also need money. Both for the construction of facilities such as teaching materials. I will also be teaching at these schools J

 

 I am very happy and grateful that I can participate in this project,
but I need your help! Please help raising money for this worthy project!
Every dollar is useful for the conservation of endangered species in Kenya.

Thank you very much! Xx

 

See more @

http://www.africanimpact.com/system/layouts/page_files/000/001/934/original/Masai_Mara_Kenya_Big_Cat__Wildlife_Research_Conservation_Project_Brochure_-_2016.pdf

 

Uitgelicht
Recording new single

Recording new single "Alone"

 • 6%
 • € 1.000 Doel droom
 • -