Marcel Timmermans photo
Droom van: Marcel Timmermans
  • 0 Donaties
  • € 0 Ontvangen
  • € 235.000 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

Nog geen donaties gedaan...
Wees de eerste!

Doe(n) centrum Innozaam

Doe(n) centrum Innozaam image
Een centrum voor innovatie en duurzaamheid gedragen door Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Ondernemende burgers (4 O’s). Kernwaarde van het centrum zijn informatie, innovatie, inspiratie, participatie en duurzaamheid. Het doel is om mensen bewust te maken van duurzaamheid, maar ook het gebruik van innovatieve oplossingen te gebruiken ipv zich te verschuilen in reeds decennia bestaande technieken. Het middel is samen werken en kennis delen. De focus ligt op nul op de meter en het energetisch verbeteren van gebouwen. De "Regionale deal 'Op weg naar energie neutrale woningen in Hart van Brabant’ is hierbij leidend. Dit alles moet leiden tot het realiseren van projecten om gemeenschappelijke doelstellingen te behalen die benoemd zijn in de deal.

Het centrum zal voor deelnemers  leads genereren. Via zowel de website als de showroom. Afhankelijk van de wens van de potentiele opdrachtgever zullen meerdere partijen een offerte kunnen opstellen, waar we uitgaan dat de aanbieders lid zijn van de coöperatie.

Opdrachten worden binnen gehaald door actief acquisitie te plegen. We richten ons vooral op architecten, projectontwikkelaars en Woningcorporaties (Gebouwen voor Particulieren en huurders) om hierin snel volume te krijgen. Concepten staan hierin centraal.  Inmiddels hebben we al 177 gebouwen in portefeuille. Statutair kan Innozaam Coöperatie U.A. als aanbieder (aannemer) optreden namens alle aanbiedende partijen waardoor we kunnen sturen richting betrokken partijen. De onafhankelijkheid zal komen door meerdere van dezelfde betrokken partijen en een afgesproken roulatie methode zonder prijsafspraken.

Concepten:

Uitgewerkte concepten worden aangeboden:

·         Nul op de meter of BENG: Sociale huurwoning tot Villa

·         Zowel nieuwbouw als renovatie

·         Collectieve energieprojecten

Nieuwe concepten kunnen ontstaan door samenwerking tussen alle partijen.

Adviseurs:

Bij de start van het kenniscentrum kan bemand worden door twee professionals  en gebruik makend van de diverse specialisten die regelmatig ingevlogen kunnen worden op afspraak. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot het inzetten van re-integratie projecten. Denk hierbij aan oud bouwvakkers die door “slijtage” hun werk niet meer kunnen uitoefenen maar wel de mogelijkheid hebben om als adviseur op te treden. Zij kunnen opgeleid worden door de diverse fabrikanten – standhouders en mogelijk later door een van de partijen in dienst genomen worden. Deze groep kan zorgen voor een laagdrempelig advies Dat kan zorgen voor een snellere beslissing, die nodig om versnelling te krijgen.  Maatwerkadviseurs, Bouwadviseurs, e.d. worden ook gestimuleerd om het centrum te gebruiken voor hun contacten.

Verdienmodel:

Een kenniscentrum moet niet bestaan van alleen subsidiegelden. Betrokkenpartijen zullen een afdracht moeten doen die afhankelijk is van het uiteindelijke businessplan.

We kiezen er voor om showroomruimte te verhuren, deze kosten moeten voldoende zijn om de huur, 2 FTE en vaste lasten te voldoen dus break-even met een kleine risicofactor in mee berekend. Ook wordt rekening gehouden met een deel horeca zoals koffie en mogelijk broodjes die georganiseerd worden. De uitnodigende partij kan hier ook opbrengsten tegenover stelen, hier is geen rekening mee gehouden, om de drempel zo laag mogelijk te maken.  Hierdoor kunnen we snel aan de slag. De website/kennisbank kan gekoppeld worden aan het centrum waardoor we de kosten kunnen minimaliseren.

LOCATIE:

De locatie speelt een belangrijke rol bij het slagen van dit concept. Wij denken dat het voormalig UWV kantoor aan het NS-plein een ideale plek is om te starten. Een pop-up locatie, maar door de opzet biedt het kansen. Doordat in het gebouw ook MCSI zit en gemeente Tilburg voor het Ondernemers Loket en Citymarketing hier enkele flexplekken huurt biedt dit direct de verbinding tussen Overheid en Ondernemers, daarnaast is onderwijs ook aanwezig in het gebied, waardoor de kans van slagen groot is.

Het station als achtertuin is uiteraard ideaal voor bezoekers. Maar ook de bereikbaarheid per auto voldoet, aan de achterkant bevindt zich een parkeerruimte voor bezoekers.

Op de 2e en 3e etage zijn ook ruimtes te huur, de kans op bouw gerelateerde partijen om zich daar te vestigen wordt ook groter waardoor de kennis dichterbij komt.

COÖPERATIE

Deelnemers aan het centrum worden lid van de coöperatie en hebben via de ledenraad en de ALV ook stemrecht en zeggenschap in het geheel. Iedere lid heeft de mogelijkheid om te investeren in ledencertificaten (vorm van aandelen).

Hierdoor zijn deelnemers ook direct betrokkene bij het centrum en de coöperatie en hebben ook hun verantwoordelijkheid om doelstellingen te behalen.

Uitgelicht