• 0 Donaties
  • € 0 Ontvangen
  • € 500 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

Nog geen donaties gedaan...
Wees de eerste!

CONTINUAR

CONTINUAR image
CONTINUAR (Spaans voor ‘verder gaan’, ‘doorgaan’) wil de zelfredzaamheid van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (m) vergroten door samen op zoek te gaan naar een zinvolle dagbesteding in de vorm van een betaalde stage- of werkervaringsplek of een betaalde (bij-)baan die aansluit bij de capaciteiten en het toekomstperspectief. Wij willen de donaties gebruiken voor de oprichtingskosten van de Stichting (notaris en KvK)

Dagelijks iets zinvols doen in onze samenleving helpt alleenstaande minderjarige vreemdelingen om op eigen kracht tegenwicht te bieden aan de heersende negatieve beeldvorming.

Een bijbaan is een opstap naar deelname in de Nederlandse samenleving. Op deze manier leren deze jongeren de Nederlandse arbeidsmarkt kennen, krijgen zij een eigen gezicht en betekenis in de Nederlandse samenleving en kunnen zij een zinvol leven opbouwen.

Hiermee hopen wij te kunnen voorkomen dat deze jongeren betrokken raken in het circuit van illegaliteit, criminaliteit of mensenhandel, of in een uitkeringssituatie belanden. Dit zal uiteindelijk het veiligheidsgevoel van de samenleving en de positieve beeldvorming omtrent jonge vluchtelingen vergroten.

Uitgelicht