Arantxa photo
Droom van: Arantxa
 • 3 Donaties
 • € 100 Ontvangen
 • € 2.500 Doel
 • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

 • € 25 Door: Sonja Koster

  Such an important job they're doing.. Just adopted a young mastin myself, a wonderful dog and I just hope many more mastins can be saved.. Keep on the good work!

  4 maanden geleden
 • € 50 Door: Audrey BGlietto

  Please help these poor dogs find a forever home

  4 maanden geleden
 • € 25 Door: W VOS

  hoop dat jullie genoeg geld ophalen voor die arme hondjes die mogen niet gedood worden

  4 maanden geleden

Save these dogs from death!

Save these dogs from death! image
(English below) Enige tijd geleden adopteerden wij een Mastin Español uit Spanje. Gaandeweg leerden we meer en meer over dit nobele ras en het tragische lot dat deze en andere honden wacht in Spanje. Let op! Het gaat niet alleen om de hond(en) van de foto. Deze crowdfunding is opgezet in overleg met Save A Mastin! ---------- A while ago we decided to adopt a Mastin Español from Spain. Time went by and we learned more and more about this noble dogbreed and the tragic fate they (and other dogs) have to face in Spain. Note: it's not only about the dog(s) in the photo! This fundraiser is made with permission from Save a Mastin!

De ontelbare asiels en dodingsstations zitten tot de nok vol en de honden worden stuk voor stuk geëuthanaseerd. Ongeacht de leeftijd, gedrag of gezondheid! Zelfs pups blijven niet gespaard!

Gelukkig zijn er vrijwilligersorganisaties zoals 'Save a Mastin (SAM)'.

De vrijwilligers van SAM zetten zich 365 dagen per jaar in, om met hulp van pleeggezinnen deze honden uit de asiels en dodingsstations te halen, benodigde medische hulp te bieden, te steriliseren en te bemiddelen tot zij een gouden mand vinden waar deze prachtige honden hond kunnen zijn.

SAM is echter volledig afhankelijk van donaties en het aantal honden in de dodingsstations is lang niet zo groot geweest als deze zomermaanden!

Met de huidige financiën is het niet meer bij te houden.

Juist in deze cruciale periode kunnen er geen honden meer gered of geholpen worden en dit betekent dat er de komende weken honderen gezonde, lieve en prachtige honden worden afgemaakt!

Dit mag NIET gebeuren! Dit kunnen wij niet laten gebeuren!

Om deze honden te helpen en SAM een hart onder de riem te steken heb ik (uiteraard in overleg met SAM) deze Droom opgezet.

Mijn droom is om de komende weken zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat de vrijwilligers weer genoeg mogelijkheden hebben om honden uit de dodingsstations te halen en hen te redden van dit vreselijke lot!

Let op: Het gaat niet enkel om de Mastin van de foto!!! Het gaat om tientallen Mastins en honden die vast zitten in de asiels en op de zwarte lijst staan! Als SAM ze niet kan redden zullen ze sterven!

Red de Mastins van Spanje! Save A Mastin!

Meer info over Save a Mastin: www.saveamastin.org or look for 'Save a Mastin' on Facebook!

UPDATE:

The clock is ticking and DEATH is closing in on these dogs!! The pounds are working off their deathlist and they won't spare them! Not even pups are spared! Some are already dead!! 

We REALLY need to raise money for them!! € 2.500 is just a goal and dream but EVERY PENNY COUNTS!

We're really glad with the € 100 we raised but we have to be realistic here! That won't even save one dog!!

... How come we can't raise enough To help these dogs!! 

We're talking about LIVE DOGS! Lives are at stake here!!

 Healthy dogs, social dogs, ill dogs, puppies! 

The pounds will kill them if we don't raise enough money for volunteers like Save A Mastin to Rescue them!

THIS IS NOT A JOKE! THIS IS SOME SERIOUS SHIT I'M TALKING ABOUT!

SAVE THESE DOGS FROM DEATH!

--------------------------

The number of pounds and killstations are uncountable, and full with these beautiful dogs who are being euthanized despite their age, behavior or health. Even pups get killed!

Luckily there are volunteers like 'Save a Mastin (SAM)'.

The volunteers of SAM work 365 days a year to rescue these dogs from the pounds and killstations, provide the necessary medical aid, neuter and spay them and together with fosterhomes they look for a forever home where these wonderful dogs have the chance to be a dog again.

SAM unfortunately fully depends on donations and the number of dogs in the killstations in this summer season hasn’t been this high for a while!

It’s impossible to keep up with the current budget!

Now, in these crucial months, SAM is unable to save or help these dogs and this means that in the following weeks hundreds of healthy, sweet and lovely dogs will be killed!

This cannot happen! We cannot let this happen!

Therefore, to aid SAM and the dogs I’ve decided to start this crowdfunding campaign (with approval of SAM).

My goal and dream is to raise as many donations as possible for SAM so the volunteers get enough opportunities to save the dogs from the killstations and save them from this terrible fate!

Note: It's not only about the Mastin on the picture! He's just one of the many numbers of Mastins and dogs stuck in the shelter, on the blacklist. If SAM can't save them, they'll die!

Help to save the Mastins of Spain! Save a Mastin!

More information about Save a Mastin can be found on their website www.saveamastin.org or look for ‘Save a Mastin’ on Facebook!

Uitgelicht
Selie-Transport moet blijven image

Selie-Transport moet blijven

 • 209%
 • € 25.000 Doel droom
 • -