Robbin de Roos photo
Droom van: Robbin de Roos
  • 0 Donaties
  • € 0 Ontvangen
  • € 500 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

Nog geen donaties gedaan...
Wees de eerste!

Armoede de stad uit!

Wij zijn een groep studenten van de opleiding bedrijfskunde MER aan de Hanze hogeschool. Als opdracht hebben wij gekregen dat wij zoveel mogelijk geld moeten inzamelen voor de voedselbank.

Wij vragen uw hulp om met zijn allen zoveel mogelijk geld in te zamelen. ´Uit de zevende editie van het rapport Kinderen in Tel (KiT) blijkt dat in de provincie Groningen bijna de helft van alle 0-18 jarigen opgroeit in een achterstandswijk: 43%. Groningen loopt daarmee op kop in Nederland. Dit cijfer is verontrustend. Opgroeien in een achterstandswijk heeft een samenhang met opgroeien in armoede en met de indicator achterstandsleerlingen.´ (armoedegroningen.nl) 
Om deze grote groep 'armen' te ondersteunen met voedsel vragen wij uw hulp om hier een bijdrage voor te geven.

'Studenten de stad in, Armoede de stad uit'

Uitgelicht