Quinten Steffin photo
Droom van: Quinten Steffin
  • 0 Donaties
  • € 0 Ontvangen
  • € 2.500 Doel
  • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

Nog geen donaties gedaan...
Wees de eerste!

Samen doen !

Samen doen ! image
Bedankt voor je aandacht ! Wij hebben jouw hulp nodig om de Stichting 'Samen doen' officieel op te richten zodat wij de droom van vele mensen kunnen waarmaken. Mensen verbinden ongeacht leeftijd, kleur geloof, sociale klasse geaardheid dmv muziek, dans, kunst, sport, eten en drinken. De donaties worden gebruikt voor: notaris/inschrijvingskosten, boekhouder, drukwerk, website, aanvragen subsidies. Like ons op facebook: https://www.facebook.com/SamenDoen1/

Samen doen !

Samen zijn, samen delen, samen leven, samen werken, samen groeien, samen creëren, samen brengen, samen doen!

Een groeiend aantal mensen zijn het niet eens met het huidige systeem, gebaseerd op zelfverrijking en materialisme. Een maatschappij waarin het belang van de industrie boven het belang van de natuur en mens staat.

Dit gaat ten koste van ons welzijn in het algemeen. Wij willen een meer menselijke maatschappij.
Waar de belangrijkste waarden geluk, liefde, delen en genieten zijn.
Duurzaam en ecologisch.

Gericht op het heden, de toekomst, voor de huidige en de komende generaties.

Samen zijn zonder vooroordelen . Verbinden in plaats van verdelen.
Mee kunnen doen ongeacht religie, ras, cultuur, sociale klasse, generatie, opleiding of sexuele geaardheid.

Ieder individu met een eigen gedachte, karakter, kwaliteit en idee. Creëren en groeien door samen te werken. Een kleurrijke mix van ideeën, zienswijzen, intiatieven samenbrengen tot een dynamisch en inspirerend geheel.

Iedereen verdient een gelijke kans om op een positieve manier actief bij te dragen aan onze samenleving, te veel mensen staan buitenspel, aan de zijlijn en worden ontmoedigd en raken gedemotiveerd.
Talent, ideeën en positieve initiatieven gaan zo verloren.

Mensen willen nuttig zijn, gezien, gerespecteerd en vooral gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze doen. Dit kan door een zinvolle bijdrage te leveren met hun eigen identiteit en uniciteit aan onze samenleving.

Wij willen mensen stimuleren, activeren, inspireren en informeren.
De kans geven zichzelf te laten zien en de kans geven om activiteiten te ontplooiien, te ondernemen en zich te ontwikkelen..

Dit doen we door het beschikbaar stellen van werk- en oefenruimte, materialen, middelen en kennis.

Wij verbinden mensen door het samen organiseren van een breed scala aan activiteiten. Centraal staan de bindende 5 elementen:
Eten en drinken
Kunst en literatuur
Sport
Muziek
Dans en theater

De activiteiten moeten duurzaam en ecologisch zijn, en daarnaast een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Samen Doen heeft als doel het samenbrengen van individuen
van verschillende culturen, werelden en achtergonden.
De dynamiek van uiteenlopende ideeen en gedachten zal resulteren
tot nieuwe inzichten en interessante creatieve initiatieven.
Een samenleving waar ik wij is. Voor elkaar door elkaar.
Omdat je samen meer kan bereiken dan als eenling.

Wij vragen een ieder met een bijzonder, positief, inspirerend, uitdagend of betekenisvol idee, initiatief of feeling mee te doen, mee te denken.
Om bij te dragen, een aandeel te leveren, om te delen, betrokken te zijn, samen te werken, maar vooral te genieten van activiteiten gericht op een wereld waar gelukkig zijn de standaard voor iedereen is.

Iedereen kan helpen en een steentje bijdragen op weg naar een betere wereld !

Voor meer informatie:

Stichting Samen doen
Quinten Steffin
SamenDoen-1@outlook.com

Uitgelicht