Michel photo
Droom van: Michel
 • 1 Donaties
 • € 26 Ontvangen
 • € 1.500 Doel
 • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

 • € 26 Door: Mary

  Mooi initiatief, dat er maar veel mensen hiermee blij gemaakt worden. Succes!

  6 dagen geleden

Hulp & School in Gambia

Hulp & School in Gambia image
(scroll down for English) Gambia, het land waar veel hulporganisaties een steentje bijdragen, het land van de glimlach, maar ook het land van de armoede. Zes dagen per week werken voor een salaris van € 30,- tot € 50,- per maand. Hiervan moeten grote families van onderhouden worden en wat leuks doen met het geld zit er niet in. In veel gevallen is er zelfs geen geld voor opleiding en medische zorg aanwezig. Circa tien keer per jaar kom ik voor mijn werk in Gambia en daar zie je hoe goed wij het hebben en dat we best iets kunnen missen. Je kan niet iedereen helpen, maar ieder persoon is er weer één die je gelukkig kan maken. Je moet denken aan kosten voor o.a. opleiding, huur van woonruimte, kleding, schoenen, rijst etc. Deze hulp die ik verleen verloopt niet via organisaties en het geld krijgen ze ook niet in handen, maar wordt door mij rechtstreeks betaald aan waar het voor nodig is zodra ik zeker weet dat het de juiste persoon is die het nodig is. Mijn wens is de komende maanden wanneer ik iedere maand in Gambia ben, zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen, maar dit kan niet allemaal uit eigen zak. Het is fantastisch om mensen blij te kunnen maken. Wie goed doet, die goed ontmoet. Voor onderstaande kinderen en jongeren die ik ontmoet heb en voor vele anderen die ik wil helpen, is alle hulp welkom!

Palamin, 7 jaar uit Sukuta, hij spreekt al een beetje Engels. Zijn ouders zijn sinds kort uit elkaar en zijn vader wil de kosten van de school niet meer betalen. Noodgedwongen moest hij naar een nieuwe school die niet zo duur is, maar ook dat geld moet nog betaald worden. Circa € 75,- Tijdens mijn bezoek in Gambia half oktober was Palamin alles behalve vrolijk zoals hij voorheen was.

Gibril, 27 jaar uit Brikama,  hij wilde graag naar school en volgt sinds kort een 2-jarige opleiding voor airco- en koelkastmonteur. Het lesgeld voor het eerste jaar is voldaan, maar de dure boeken, examens en het tweede jaar brengen nog kosten mee. Circa € 300.-

Alpha, 27 jaar uit Batakunku, draait vaak nachtdiensten bij de beveiliging van een hotel, 6 dagen per week voor een mager salaris. Hij moet bijdragen aan het kopen van rijst, lening voor het aanleggen van electra, maar ook aan het levensonderhoud van zijn moeder en zijn broertje. die ergens anders wonen. Finaniciële steun voor de lening (€ 160,-), rijst en zijn moeder is welkom.  

Musa, 7 jaar uit Brufut, woont voorlopig bij zijn oma en opa, omdat zijn stiefvader hem niet accepteert, hij weet ook niet dat het niet zijn echte vader is. Mustapha is nog nooit naar school geweest en moet naar school, kosten circa € 50,- per jaar. Ook wil hij graag een fiets om dan mee naar school te kunnen gaan.

Modu, 21 jaar uit Brufut, een uitstekende voetballer, maar een internationale carriere wil steeds niet lukken. Modu wil graag op zichzelf wonen en kunnen studeren als het dit jaar weer niet lukt. Kosten voor woonruimte bedragen circa € 180,- per jaar. Opleiding circa € 250,- per jaar. Studeren voorkomt dat jonge mensen zoals hij kiezen voor de zogenoemde “backway” naar Europa met alle gevaren van dien.

Rijst, rijst, rijst, Gambiaanse familie kan je altijd enorm blij maken met een zak rijst van 25kg of 50kg, aangezien dit erg duur is in Gambia, Een zak rijst van 25kg kost circa € 12,-

 

The Gambia, a county where many charities are doing good work for people. Everybody smiles, but there is a lot of poorness. People work 6 days a week for a salary between € 30,- and € 50,- per month. They have to take care of big families en hardly can’t do anything else with the money. No money for education or even for medical care.

Approximately 10x per year I am in the Gambia for my work and then you realise that we have such a good life and we can miss something to help here. Of course you can’t help everyone, but every single person you can help is great. Think about costs for education, rent for the house, clothes, shoes, rice etc. I don’t support through organisations, only direct help as soon I know the person really need help. They don’t get the money in their hands, but it will be payed to where it is needed for. My wish for the next coming months where I will be in Gambia monthly to help people who really need it, but can’t effort it just by myself. I love it to make people happy. Have a look down here also for some youth and childs that need help. All financial help is welcome.

Palamin, 7 years, Sukuta, he speaks already a little but English, His parents divorced not long ago and now his father doens’t want to support the money for his education. Palamin have been forced to go to a cheaper school, but still is mother doens’t have enought money to pay that. Approximately € 75,- per year. During my last visit in Gambia in October he was not the happy boy as before.

Gibril, 27 years, Brikama, his wish was to study and just started a 2 year study for Refrigiration and Airconditioning engineer. The schoolfees for the first year have been payed, however, the expensive books, examinations and the second year must also be sponsored. Approximately € 300.-

Alpha, 27 years, Batakunku, working mostly 6 nightshifts a week as security in a hotel. He is living at his uncles compoud, but need to buy rice also, paying for the electricity and take care of the costs for his mother and little brother who live somewhere else and don’t have enough money. Finanicial help for the loan he took for the electricty unit (€ 160,-) and the help for his mother and little brother is welcome. 

Musa, 7 years, Brufut, is temporary living with his grandparents as his stepfather doens’t accept him. Mustapha doens’t know he is not his real father. He never have been to school and must start and also wish to have a little bike. € 50,- per year.

Modu, 21 years, Brufut, a topstar soccer player, but didn't made it to get an International career. Modu likes to live on his own and go study again if the last chance this year is not going to work out to play abroad. Costs for renting a room are approximately € 180,- per year. Education aproximately € 250,- per year. To let them study in Gambia, avoids them from taking the so called “backway” to Europe with all dangers on that route.

Rice, Rice, Rice, Gambian families are always in need for rice which make them very happy when they get that from someone. Rice is expensive in The Gambia. A bag of 25kg costs approximately € 12,-

 

Uitgelicht
Rijbewijs voor mijn vrouw image

Rijbewijs voor mijn vrouw

 • 7%
 • € 2.500 Doel droom
 • -