• 1 Donaties
 • € 25 Ontvangen
 • € 10.000 Doel
 • Nederland Land
Embed

Recente Donaties

 • € 25 Door: Anoniem

  Dusss

  2 maanden geleden

Preventie Kindermishandeling

Preventie Kindermishandeling image
Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid over het signaleren en voorkomen van kindermishandeling toebedeelt aan de gemeenten, er zijn 10 doelstellingen opgenomen binnen het gemeentelijk beleid waarin zij moeten aantonen daadkrachtig te zijn in het signaleren en voorkomen van kindermishandeling. Een van die doelstellingen is dat kinderen voorlichting dienen te krijgen in zowel het primair- als in het voorgezet onderwijs. Van de 408 gemeenten in Nederland voldoen slechts 80 gemeenten aan deze doelstelling gesteld door de kinderombudsman. Wij hebben vooralsnog een pakket ontwikkeld voor het primair onderwijs om deze voorlichting en preventie tot stand te brengen. Hiervoor is natuurlijk geld nodig, vanzelfsprekend zijn wij het traject van subsidie aanvragen aangegaan. Dit verloopt erg langzaam en de uitkomst is onzeker. De gemeenten zouden graag eerst een Pilot gedraaid zien worden alvorens zij tot subsidieverstrekking overgaan. Deze Pilot kost veel geld, de werk- en lesboeken dienen gedrukt te worden, de leraren dienen getraind te worden in het geven van het lespakket enzovoort. Met de gevraagde € 10.000,- kunnen wij een Pilot draaien op 4 basisscholen, hierna kunnen wij de onderzoeksresultaten overhandigen aan de gemeenten. Ons doel is om na de Pilot volledig te kunnen gaan draaien op de subsidies van de gemeenten.

Missie, Visie & Doel

Missie; Kinderen zijn zich er niet van bewust wat mishandeling is en vinden het daarom vaak "normaal". Tegen de tijd dat zij ontdekken dat het niet normaal is, is er al grote schade.

Door eerlijk te zijn naar kinderen, kunnen zij een klankbord zijn voor elkaar en steun vinden in hun omgeving. Zo leren zij dat ze er niet alleen voor staan en hoe ze hulp kunnen vragen.

Wij hopen middels de voorlichting en het maken van oefeningen, kinderen en ouders te helpen met het zoeken naar hulp, binnen en buiten school.

Voorlichting is van belang!

Visie; Wij hebben in de praktijk geconcludeerd dat er door een toename van druk bij volwassenen, zij niet meer zien of herkennen wanneer zij kinderen geen aandacht of onjuiste aandacht geven, zonder dat zij dit zo zouden willen of zelf zo ervaren.

Maar dat niet alleen. Kinderen zeggen of vragen liever niets, want ze zijn bang voor de gevolgen, of bang dat ze niet serieus genomen worden. Als de b.v. de trainer losse handjes heeft, vinden ze het vaak al normaal.

Samenwerken is ons keyword. Samenwerken met school, ouders en anderen in de omgeving.

Doel; Het doel wat wij hebben is kinderen "mondiger" te maken in wat zij als prettig of niet prettig ervaren.

 • Vroegtijdig signaleren
 • Taboe doorbreken
 • Leren omgaan met de gevolgen
 • Hoe kan je helpen
 • Het is niet normaal, maar je bent niet alleen

Kinderen zijn volgzaam en loyaal. Zowel thuis als op school/vereniging/buurthuis etc. Ja ze hebben ook een grote mond, maar bedenkt u zich eens... Zij moeten altijd doen wat er gezegd wordt en hebben weinig eigen inbreng. Dit maakt ze kwetsbaar. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

www.zie-mij.nl

Uitgelicht
help donc terug image

help donc terug

 • 11%
 • € 760 Doel droom
 • -