Pegida Nederland photo
Droom van: Pegida Nederland
 • 16 Donaties
 • € 561 Ontvangen
 • € 2.500 Doel
 • Nederland Land
28 Dagen te gaan
Embed

Recente Donaties

 • € 25 Door: Mart Bosman

  Klasse met jullie Zwarte Pieten akties.

  2 weken geleden
 • € 15 Door: Ellen Kuipers

  3 weken geleden
 • € 30 Door: Koos Roegholt

  Voor onze vrijheid en cultuur

  3 weken geleden
 • € 20 Door: john van de familie van koppenhagen

  Ik heb al eens meegelopen met Pegida en heb gezien dat de nederlandse love-hippies slapen. Maart 2017 zal uitwijzen of die nederlanders dan nog slapen. Pegida ga door zolang als je kunt. Waar mogelijk loop ik weer mee.

  1 maand geleden

Steun Pegida Nederland

Steun Pegida Nederland image
Pegida Nederland is een organisatie opgericht voor de bevolking van Nederland en Europa en staat voor Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland. Pegida is tegen islamisering van Nederland en Europa.

PEGIDA NEDERLAND STANDPUNTEN:

Samen voor Nederland!

PEGIDA is een beweging, die vrij van elke ideologie de huidige politieke en sociale problemen van onze tijd wil aanpakken en samen met de bevolking oplossingen wil vinden.

De middenklasse en de werkende klasse verarmen steeds meer door het huidige economisch beleid.

Lonen en pensioenen verslechteren relatief snel tegenover de kosten van levensonderhoud.

De criminaliteit stijgt, sociale hotspots en gestaag groeiende parallelle samenlevingen zorgen voor onrust bij de mensen.

Het veiligheidsrisico wordt steeds groter.

En de wereldwijde conflicten als gevolg van onverantwoordelijk binnenlands en buitenlands beleid verergeren met de dag.

Een vreedzame samenwerking en samenleven van alle soevereine landen over de hele wereld is de basis voor een veilige toekomst voor ons allemaal.

Daarom zien we de volgende standpunten als onvermijdbaar:

 

1.Bescherming, behoud en een respectvolle manier van omgaan met onze cultuur en taal.

Stop het politieke en religieuze fanatisme, radicalisme, de islamisering, en laten we onze seksuele zelfbeschikking behouden.

 

2.Toezicht en strikt uitvoeren van de Vreemdelingenwet met oog voor de demografische, economische en culturele aspecten.

Kwalitatieve immigratie (in plaats van momenteel gemeenschappelijke kwantitatieve massa-immigratie) naar voorbeeld van het Zwitserse en Canadese model.

Criminele asielzoekers worden direct het land uitgewezen met een inreisverbod, en asielzoekers hebben geen voorrang bij het verkrijgen woningen.

 

3.Decentrale onderbrenging van oorlogsvluchtelingen en politiek of religieus vervolgden, indien opvang in de regio (die prioriteit geniet) niet mogelijk is, met zoveel mogelijk inachtneming van de gemeentelijke mogelijkheden en de langere sociale visie van de asielzoeker wordt dan naar mogelijkheden gezocht.

Kortere doorlooptijden van aanvragen en onmiddellijke uitzetting van afgewezen asielzoekers. Illegaliteit strafbaar stellen, verhuurders die woningen aanbieden, werkgevers die werk geven en een ieder ander die probeert de illegale te helpen een langer verblijf mogelijk te maken in Nederland, wordt daarvoor hard bestraft.

Opname in de grondwet van een recht en de plicht om te integreren.

 

4.Hervorming van het gezinsbeleid, onderwijs, pensioen en het belastingstelsel.

In het bijzonder moet de bevordering van duurzaam familie beleid een prioriteit zijn om een halt toe te roepen of zelfs een ommekeer om de demografische verandering te bewerkstelligen.

De wens om kinderen te krijgen mag niet worden onderdrukt door economische angsten.

 

5.Invoering van bindende referenda op landelijk niveau naar Zwitsers model. Een tweede pijler van de democratie parallel aan het partij-systeem installeren.

Gekozen burgemeester en minder bestuurslagen.

 

6.Samenhangende toepassing van de wet, ongeacht de politieke, etnische, culturele of religieuze aspecten van de betrokkene.

 

7.Meer financiële middelen voor de politie en het creëren van meer banen bij de Politie (meer blauw op straat).

 

8. Afschaffen van dubbele nationaliteit, indien (zoals bij Marokkaanse) het niet mogelijk is deze te weigeren bestaat er geen mogelijkheid de Nederlandse te verkrijgen.

 

9.Gaan voor een vreedzame, Europese groepering van sterke soevereine naties met politieke en economische zelfbeschikking.

Verdrag van Schengen wordt opgezegd en grenscontroles worden weer ingevoerd.

 

10.Afwijzing van TTIP, CETA en TISA en soortgelijke vrijhandelsakkoorden die de Europese zelfbeschikking en de Europese economie duurzaam zullen gaan schaden.

 

11.Strikte scheiding van kerk en staat. Dit betekent dat religieuze uitingen zoals hoofddoek en keppeltjes in overheidsgebouwen (scholen, gemeentehuizen ….) verboden moeten worden.

Ook moet er een algeheel verbod van boerka's in het openbaar komen.

 

12.Wij zijn tegen de islamisering, dat betekent dat alle islamitische scholen moeten worden gesloten en geen nieuwe moskee meer in Nederland geopend wordt.

Moskeeën waar haat imams prediken moeten worden gesloten.

Er moet een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen komen. Ook een compleet verbod op onverdoofd ritueel slachten en ook de invoer van deze producten verboden moet worden.

Uitgelicht
St. Rico-Jay To America image

St. Rico-Jay To America

 • 24%
 • € 40.000 Doel droom
 • -